Sổ liên lạc điện tử
Sổ liên lạc điện tử

Bên cạnh phần mềm quản lý mầm non, chúng tôi còn phát triển hệ thống ứng dụng sổ liên lạc điện tử mầm non giúp Phụ huynh dễ dàng cập nhật thông tin và theo dõi tình học học tập của trẻ một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

unnamed.png